top of page

Realtor Shelie Group

Public·26 members
Kai Martinez
Kai Martinez

Zahtev Za Razvod Braka Pdf Download


Ako je krah bračne zajednice izvestan usled trajno narušenih odnosa i nemogućnosti zajedničkog života, savetujemo vam da pokušate da uložite trud i vreme u pronalazak kompromisa o bitnim tačkama razvoda. Sporazum o razvodu je kratkotrajniji, a emocionalno i finansijski manje iscrpljujući od razvoda braka po tužbi. Takođe, sporazumnim razvodom se neće dodatno ugroziti odnosi bračnih drugova, što je naročito bitno za dobrobit dece.
zahtev za razvod braka pdf download


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftinourl.com%2F2u1vvP&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2sM8JsnLgfdNDrqKD36fxaSporazum razvoda braka najčešće se završava na jednom ročištu, a prisustvo supružnika koji se razvode na ročištu nije obavezno. Ukoliko su iz nekog razloga sprečeni ili ne žele da prisustvuju, može ih zastupati opunomoćeni advokat za razvod.


Kao što smo pomenuli, procedura za sporazumni razvod braka je neuporedivo bolja alternativa od razvoda braka po tužbi, ako oba supružnika pristanu na dogovor o svim tačkama razvoda. Ukoliko je to slučaj, sporazum se podnosi u pisanom obliku, gde su jasno definisani detalji o vršenju roditeljskog prava (ako supružnici imaju zajedničku maloletnu decu) i deoba zajedničke imovine.


Potrebna dokumentacija kada se podnosi predlog za sporazumni razvod braka uključuje izvod iz matične knjige venčanih, kao i izvod iz matične knjige rođenih za svu zajedničku decu. Izradu ostale dokumentacije koja je potrebna za predlog za sporazumni razvod može sačiniti advokat.


Sporazum o razvodu braka supružnici mogu sačiniti sami ili uz pomoć pravne pomoći jedinice lokalne samouprave, ali često se dešava da ljudi nisu dovoljno upućeni u svoja prava i obaveze, te da zbog neznanja počine greške koje kasnije mogu povlačiti ozbiljne posledice. Kako to ne bi bio slučaj najbolje je da se angažuje advokat za razvod braka koji će sačiniti predlog za sporazumni razvod braka.


Sporazumni o razvodu je, kao što smo spomenuli, brži i efikasniji način da okončate bračnu zajednicu, nego tužba za razvod braka. Obzirom da je u pitanju hitan postupak, sud nakon što zaprimi predlog za sporazumni razvod braka zakazuje ročište u roku od 15 dana. Ako ne postoje nesuglasice vezane za sporazum, brak se na ročištu razvodi i donosi se presuda o razvodu.


Kada se piše predlog za sporazumni razvod braka supružnici se prethodno dogovaraju u vezi pitanja starateljstva nad maloletnom decom, odnosno sačinjavaju sporazum o vršenju roditeljskog prava. Vršenje roditeljskog prava može da bude zajedničko ili samostalno. O samostalnom vršenju roditeljskog prava govorimo kada samo jedan roditelj vrši roditeljsko pravo.


Pitanje alimentacije, odnosno visine doprinosa za izdržavanje deteta, jedno je od bitnih pitanja kada se sačinjava sporazum o razvodu braka. Roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ili roditelj sa kojim dete ne živi ima pravo i obavezu da uplaćuje doprinose za izdržavanje deteta.


Supružnici se oko visine doprinosa za izdržavanje deteta dogovaraju kada kreiraju sporazum o razvodu braka. Visina alimentacije može da bude fiksna ili procentualna. U slučajevima kada je alimentacija procentualna, ne sme da iznosi manje od 15% ni više od 50% od primanja roditelja, nakon što su od iznosa odbijeni porezi i doprinosi. Cilj doprinosa za izdržavanje deteta je da dete uživa u istom životnom standardu kakav ima i njegov drugi roditelj.


Brak sa stranim državljaninom može se okončati putem sporazumnog razvoda braka, kao i putem tužbe za razvod. Ukoliko jedan od supružnika živi u inostranstvu, neophodno je da pošalje specijalno punomoćje za zastupanje. Specijalno punomoćje se može overiti u inostranstvu, kod notara ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije. Preporučuje se da punomoćje bude overeno u diplomatsko-konzularnom predstavništvu, jer je jednostavnija i povoljnija procedura.


Specijalnim punomoćjem se može ovlastiti advokat, krvni srodnik po prvoj liniji, kao i predstavnik službe pravne pomoći lokalne samouprave koji ima položen pravosudni ispit da ga zastupa prilikom sporazumnog razvoda braka.


Prilikom sporazumnog razvoda braka supružnici imaju pravo na podelu imovine koja je stečena zajednički, za vreme trajanja bračne zajednice. U slučaju da supružnici postignu sporazum o deobi zajedničke imovine uneće ga u sporazum o razvodu braka. Ako sporazum o deobi zajedničke imovine ne može da bude postignut, mogu se javiti poteškoće u utvrđivanju pripadnosti imovine koja je stečena tokom trajanja braka. Ukoliko postoji predbračni ugovor lakše je utvrditi pripadnost imovine, ali ako ga nema smatraće se da se zajednička imovina deli na jednake delove između supružnika.


Ukoliko je nemoguće postići dogovor o svim bitnim pitanjima sporazumnog razvoda braka, a to su pitanje vršenja roditeljskog prava i visini doprinosa za dete, uređenje ličnih odnosa roditelja sa kojim dete ne živi i deteta i podela zajedničke imovine, supružnici neće biti u mogućnosti da se razvedu sporazumno. U takvim slučajevima jedino što im preostaje jeste da se razvedu po tužbi za razvod braka za šta im je neophodan advokat.


Sporazumni razvod braka je razvod čije je osnovno obeležje saglasnost oba supružnika da se razvedu. Supružnici imaju pravo na razvod braka ako zaključe pismeni sporazum o razvodu. Potrebno je da supružnici uz predlog za sporazumni razvod braka obavezno podnesu i pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page